+420 604 286 141
Kde skládat zkoušku?

Cambridge Exams Center

CERTIFIKOVANÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH KURZŮ A ZKOUŠEK UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Young Learners (YLE)

Začátek jazykové cesty pro děti.

Nejbližší termíny:

09.12. Český Těšín

09.12. Třinec

09.12. Brno

09.12. Praha

09.12. Frýdek-Místek

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály pro děti patří:

Starters

 • Fun for Starters
 • Storyfun for Starters
 • Cambridge English Young Learners 9 Starters – Practice tests

Movers

 • Fun for Movers
 • Storyfun for Movers
 • Cambridge English Young Learners 9 Movers – Practice tests

Flyers

 • Fun for Flyers
 • Storyfun for Flyers
 • Cambridge English Young Learners 9 Flyers – Practice tests

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Cambridge Enligsh nabízí přípravné testy zdarma na zkoušky YLE Pre A1 StartersA1 Movers a A2 Flyers.

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Pre A1 STARTERS (od 7 let)

POSLECH (přibližně 20 minut), ČTENÍ a PSANÍ (20 minut), MLUVENÍ (3-5 minut).

A1 MOVERS (8-11 let)

POSLECH (přibližně 25 minut), ČTENÍ a PSANÍ (30 minut), MLUVENÍ (5-7 minut).

A2 FLYERS (9-12 let)

POSLECH (přibližně 25 minut), ČTENÍ a PSANÍ (40 minut), MLUVENÍ (7-9 minut).

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušek YLE Pre A1 StartersA1 Movers a A2 Flyers.

A2 Key (KET)

Základní úroveň kvalifikace, nejlepší zkouška pro začátečníky.

Nejbližší termíny:

22.06. Plzeň

22.06. Mladá Boleslav

22.06. Pardubice

22.06. Frýdek-Místek

22.06. Praha

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme vyzkoušet si Pretest zkoušku NANEČISTO, kterou si můžete objednat ZDE

 

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály našich studentů patří také:

 • Objective Key
 • Cambridge English: Key 7
 • Common Mistakes at KET
 • Speaking Test Preparation Pack for KET

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test můžete naleznout na stránce Cambridge English.

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A PSANÍ (1 hodina)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí. 5 částí je zaměřeno na ověření rozsahu schopností čtení a 2 části jsou zaměřeny na ověření schopností základního písemného projevu. Kandidáti by měli být schopni porozumět jednoduchým psaným informacím, např. nápisům, katalogům, novinám a časopisům. Kandidáti dále doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní je hodnoceno 50 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (30 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 5 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální rovině na řadu témat z každodenního života, přičemž text je jim přednášen přiměřeně pomalu. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (8-10 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí. Kandidáti by měli prokázat, že jsou schopni vést konverzaci, ptát se a odpovídat na otázky týkající se osobních i faktických záležitostí. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

Časový harmonogram písemných částí zkoušek:

AM session 8:00-12:30

PM1 session 12:00-19:00

PM2 session 16:00-22:30

Ústní část zkoušek může proběhnout kdykoli v daném speaking window zveřejněném v termínech zkoušek, a to v časech 8:00-22:00.

  

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky A2 Key

B1 Preliminary (PET)

Zkouška PET dokazuje základní jazykové dovednosti pro každodenní použití.

Nejbližší termíny:

22.06. Praha

22.06. Pardubice

22.06. Plzeň

22.06. Frýdek-Místek

22.06. Třinec

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme vyzkoušet si Pretest zkoušku NANEČISTO, kterou si můžete objednat ZDE

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály našich studentů patří také:

 • Objective Preliminary
 • Complete Preliminary
 • Cambridge English: Preliminary 8
 • Insight into PET
 • Grammar for PET

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test si můžete vyzkoušet na stránce Cambridge English.

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ (45 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 6 částí zaměřených na ověření rozsahu schopností čtení u různých druhů textů od krátkých zpráv po delší souvislé texty. Čtení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (45 minut)

Psaní se skládá ze 2 částí a je zaměřeno na ověření rozsahu schopností písemného projevu. Kandidáti by měli rovněž prokázat porozumění psané angličtině (faktické informace, novinové články a dopisy) a vytvořit různé druhy jednoduchých vět a souvislého textu. Je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální komunikaci na řadu témat z každodenního života. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (10-12 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidáti by měli prokázat schopnost pokládat otázky, rozumět jim a vhodným způsobem na ně odpovídat, a dále by měli dokázat volně hovořit na témata, o něž se osobně zajímají. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

Časový harmonogram písemných částí zkoušek:

AM session 8:00-12:30

PM1 session 12:00-19:00

PM2 session 16:00-22:30

Ústní část zkoušek může proběhnout kdykoli v daném speaking window zveřejněném v termínech zkoušek, a to v časech 8:00-22:00.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky PET

B2 First (FCE)

Nejoblíbenější z Cambridge zkoušek, uznávaná tisíci firmami a školami po celém světě. B2 First (FCE) dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat.

Nejbližší termíny:

15.06. Ostrava

15.06. Frýdek-Místek

15.06. Havířov

15.06. Orlová

15.06. Mladá Boleslav

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. Obecně můžeme říci, že zkoušku B2 First (FCE) lze složit po řádově 600 hodinách studia.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme vyzkoušet si Pretest zkoušku NANEČISTO, kterou si můžete objednat ZDE 

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří zejména:

 • Objective First Certificate 
 • Complete First certificate 
 • Cambridge Grammar for First Certificate 
 • Cambridge Vocabulary for First Certificate 
 • Cambridge First Certificate in English (Past Papers) 
 • New Progress to First Certificate 
 • Making Progress to First Certificate 
 • New Success at First Certificate 
 • First Certificate Knockout 

 

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Cambridge English nabízí hned dva praktické testy zdarma.

Na stejné stránce si můžete vyzkoušet i formát počítačové verze zkoušky, a to všechny její části, včetně Listeningu!

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 20 minut))

Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 – 190 slov. Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

Časový harmonogram písemných částí zkoušek:

AM session   8:00-12:30

PM1 session 12:00-19:00

PM2 session 16:00-22:30

Ústní část zkoušek může proběhnout kdykoli v daném speaking window zveřejněném v termínech zkoušek, a to v časech 8:00-22:00.

 

Všechny informace o jednotlivých částech zkoušky, včetně hodnocení a detailního popisu jednotlivých cvičení naleznete na webu Cambridge English

C1 Advanced (CAE)

Vysoká jazyková kvalifikace dokazující velmi dobrou úroveň angličtiny. Tuto úroveň angličtiny hledají zaměstnavatelé a univerzity.

Nejbližší termíny:

15.06. Ostrava

15.06. Frýdek-Místek

15.06. Havířov

15.06. Orlová

15.06. Mladá Boleslav

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme vyzkoušet si Pretest zkoušku NANEČISTO, kterou si můžete objednat ZDE

 

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří:

 • Compact Advanced
 • Complete Advanced
 • Objective Advanced
 • Cambridge English: Advanced 1
 • Advanced Trainer

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební testy můžete naleznout na stránce Cambridge English.

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 8 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž celkový rozsah textu k četbě představuje přibližně 3000 slov. Odpovědi mají formu výběru z několika možností, doplňování chybějícího textu, spojování několika variant. Kandidáti by měli být schopni ze čteného textu pochopit konkrétní informace, organizaci textu, hlavní myšlenku, detaily, tón, strukturu textu a jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (dopis, email, zpráva, návrh nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 220 – 260 slov. Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti poslouchají text, z něhož mají pochytit názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici nebo ve skupině 3 kandidátů. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), vytvářet závěry atd. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

Časový harmonogram písemných částí zkoušek:

AM session 8:00-12:30

PM1 session 12:00-19:00

PM2 session 16:00-22:30

Ústní část zkoušek může proběhnout kdykoli v daném speaking window zveřejněném v termínech zkoušek, a to v časech 8:00-22:00.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky CAE

C2 Proficiency (CPE)

Nejvyšší úroveň kvalifikace, která dokazuje propracovanou a plynulou znalost angličtiny.

Nejbližší termíny:

21.06. Plzeň

21.06. Mladá Boleslav

21.06. Pardubice

21.06. Frýdek-Místek

21.06. Praha

všechny termíny
OBJEDNAT

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme vyzkoušet si Pretest zkoušku NANEČISTO, kterou si můžete objednat ZDE

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří:

 • Cambridge English Proficiency 2
 • Common Mistakes at Proficiency
 • Objective Proficiency
 • Speaking Test Preparation Pack for Proficiency

 

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test na zkoušku CPE si můžete vyzkoušet na stránce Cambridge English.

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž rozsah každého textu je přibližně 350-750 slov. Otázky mají formu lexikálních úkolů s možností výběru z více možností, doplňování mezer v textu, výběru z několika možností. Kandidáti by měli prokázat svou znalost slovních spojení, idiomů, frází, měli by být schopni pochytit detaily, názory, postoje, tón, účel atd., pochopit strukturu, organizaci, vývoj a celkový smysl textu. Dále mají kandidáti prokázat především svou znalost gramatiky a slovní zásoby: fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd. Odpovídají na řadu otázek formou doplňování vynechaného textu, odpovědí bez možnosti výběru, tvoření slov, transformace slov. Tato část obsahuje také otázky zaměřené na pochopení smyslu textu a souhrnný písemný úkol. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře.
Povinný úkol – na základě informací z daného textu kandidáti vypracují článek, zprávu, návrh nebo dopis; rozsah: 240-280 slov.
Výběr ze 4 úkolů. Rozsah: 280-320 slov. Na základě daného textu popisujícího určitou situaci kandidáti vypracují článek, dopis, návrh, zprávu nebo posudek. Poslední ze čtyř úkolů vychází z jedné ze dvou doporučených knih. U tohoto úkolu mají kandidáti na výběr ze tří možností: 5 (a), 5 (b) nebo 5 (c). Zadání může požadovat článek, esej, dopis, zprávu nebo posudek.
Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí. Kandidáti poslouchají text z něhož mají pochytit podstatu, detaily, pocit, názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (16 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky je složena ze 3 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), srovnávat, hodnotit, činit rozhodnutí, rozvíjet dané téma. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

Časový harmonogram písemných částí zkoušek:

AM session 8:00-12:30

PM1 session 12:00-19:00

PM2 session 16:00-22:30

Ústní část zkoušek může proběhnout kdykoli v daném speaking window zveřejněném v termínech zkoušek, a to v časech 8:00-22:00.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky CPE