Young Learners (YLE)

Začátek jazykové cesty pro děti.

Nejbližší termíny:

 • Paper based 26.1. - Pardubice
 • Paper based 26.1. - Praha
 • Paper based 26.1. - Pardubice
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály pro děti patří:

Starters

 • Fun for Starters
 • Storyfun for Starters
 • Cambridge English Young Learners 9 Starters – Practice tests

Movers

 • Fun for Movers
 • Storyfun for Movers
 • Cambridge English Young Learners 9 Movers – Practice tests

Flyers

 • Fun for Flyers
 • Storyfun for Flyers
 • Cambridge English Young Learners 9 Flyers – Practice tests
Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Cambridge Enligsh nabízí přípravné testy zdarma na zkoušky YLE Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

Pre A1 STARTERS (od 7 let)

POSLECH (přibližně 20 minut), ČTENÍ a PSANÍ (20 minut), MLUVENÍ (3-5 minut).

A1 MOVERS (8-11 let)

POSLECH (přibližně 25 minut), ČTENÍ a PSANÍ (30 minut), MLUVENÍ (5-7 minut).

A2 FLYERS (9-12 let)

POSLECH (přibližně 25 minut), ČTENÍ a PSANÍ (40 minut), MLUVENÍ (7-9 minut).

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušek YLE Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.

A2 Key (KET)

Základní úroveň kvalifikace, nejlepší zkouška pro začátečníky.

Nejbližší termíny:

 • Computer based 14.12. - Český Těšín
 • Computer based 14.12. - Pardubice
 • Computer based 14.12. - Třinec
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály našich studentů patří také:

 • Objective Key
 • Cambridge English: Key 7
 • Common Mistakes at KET
 • Speaking Test Preparation Pack for KET

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test můžete naleznout na stránce Cambridge English.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A PSANÍ (1 hodina)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí. 5 částí je zaměřeno na ověření rozsahu schopností čtení a 2 části jsou zaměřeny na ověření schopností základního písemného projevu. Kandidáti by měli být schopni porozumět jednoduchým psaným informacím, např. nápisům, katalogům, novinám a časopisům. Kandidáti dále doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní je hodnoceno 50 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (30 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 5 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální rovině na řadu témat z každodenního života, přičemž text je jim přednášen přiměřeně pomalu. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (8-10 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí. Kandidáti by měli prokázat, že jsou schopni vést konverzaci, ptát se a odpovídat na otázky týkající se osobních i faktických záležitostí. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky A2 Key

B1 Preliminary (PET)

Zkouška PET dokazuje základní jazykové dovednosti pro každodenní použití.

Nejbližší termíny:

 • Computer based 14.12. - Český Těšín
 • Computer based 14.12. - Pardubice
 • Computer based 14.12. - Třinec
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály našich studentů patří také:

 • Objective Preliminary
 • Complete Preliminary
 • Cambridge English: Preliminary 8
 • Insight into PET
 • Grammar for PET

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test si můžete vyzkoušet na stránce Cambridge English.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ (45 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 6 částí zaměřených na ověření rozsahu schopností čtení u různých druhů textů od krátkých zpráv po delší souvislé texty. Čtení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (45 minut)

Psaní se skládá ze 2 částí a je zaměřeno na ověření rozsahu schopností písemného projevu. Kandidáti by měli rovněž prokázat porozumění psané angličtině (faktické informace, novinové články a dopisy) a vytvořit různé druhy jednoduchých vět a souvislého textu. Je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí, od krátkých konverzací až po delší dialogy a monology. Kandidáti by měli prokázat schopnost porozumět mluvenému slovu v neformální i neutrální komunikaci na řadu témat z každodenního života. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (10-12 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidáti by měli prokázat schopnost pokládat otázky, rozumět jim a vhodným způsobem na ně odpovídat, a dále by měli dokázat volně hovořit na témata, o něž se osobně zajímají. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky PET

B2 First (FCE)

Nejoblíbenější z Cambridge zkoušek, uznávaná tisíci firmami a školami po celém světě. B2 First (FCE) dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat

 

Nejbližší termíny:

 • Computer based For schools 9.12. - Hradec Králové
 • Computer based For schools 9.12. - Orlová
 • Computer based For schools 9.12. - Pardubice
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Každému studentovi vyhovuje trochu jiný typ přípravy. Obecně můžeme říci, že zkoušku B2 First (FCE) lze složit po řádově 600 hodinách studia.

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

 

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří zejména:

 • Objective First Certificate 
 • Complete First certificate 
 • Cambridge Grammar for First Certificate 
 • Cambridge Vocabulary for First Certificate 
 • Cambridge First Certificate in English (Past Papers) 
 • New Progress to First Certificate 
 • Making Progress to First Certificate 
 • New Success at First Certificate 
 • First Certificate Knockout 

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Cambridge English nabízí hned dva praktické testy zdarma.

Na stejné stránce si můžete vyzkoušet i formát počítačové verze zkoušky, a to všechny její části, včetně Listeningu!

 

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 20 minut))

Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 – 190 slov. Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

 

Všechny informace o jednotlivých částech zkoušky, včetně hodnocení a detailního popisu jednotlivých cvičení naleznete na webu Cambridge English

 

C1 Advanced (CAE)

Vysoká jazyková kvalifikace dokazující velmi dobrou úroveň angličtiny. Tuto úroveň angličtiny hledají zaměstnavatelé a univerzity.

Nejbližší termíny:

 • Computer based 13.12. - Český Těšín
 • Computer based 13.12. - Pardubice
 • Computer based 13.12. - Třinec
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří:

 • Compact Advanced
 • Complete Advanced
 • Objective Advanced
 • Cambridge English: Advanced 1
 • Advanced Trainer

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební testy můžete naleznout na stránce Cambridge English.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá z 8 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž celkový rozsah textu k četbě představuje přibližně 3000 slov. Odpovědi mají formu výběru z několika možností, doplňování chybějícího textu, spojování několika variant. Kandidáti by měli být schopni ze čteného textu pochopit konkrétní informace, organizaci textu, hlavní myšlenku, detaily, tón, strukturu textu a jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (dopis, email, zpráva, návrh nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 220 – 260 slov. Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti poslouchají text, z něhož mají pochytit názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici nebo ve skupině 3 kandidátů. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), vytvářet závěry atd. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky CAE

C2 Proficiency (CPE)

Nejvyšší úroveň kvalifikace, která dokazuje propracovanou a plynulou znalost angličtiny.

Nejbližší termíny:

 • Computer based 11.12. - Český Těšín
 • Computer based 11.12. - Pardubice
 • Computer based 11.12. - Třinec
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří:

 • Cambridge English Proficiency 2
 • Common Mistakes at Proficiency
 • Objective Proficiency
 • Speaking Test Preparation Pack for Proficiency

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Zkušební test na zkoušku CPE si můžete vyzkoušet na stránce Cambridge English.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí obsahujících různé formy textu a otázek, přičemž rozsah každého textu je přibližně 350-750 slov. Otázky mají formu lexikálních úkolů s možností výběru z více možností, doplňování mezer v textu, výběru z několika možností. Kandidáti by měli prokázat svou znalost slovních spojení, idiomů, frází, měli by být schopni pochytit detaily, názory, postoje, tón, účel atd., pochopit strukturu, organizaci, vývoj a celkový smysl textu. Dále mají kandidáti prokázat především svou znalost gramatiky a slovní zásoby: fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd. Odpovídají na řadu otázek formou doplňování vynechaného textu, odpovědí bez možnosti výběru, tvoření slov, transformace slov. Tato část obsahuje také otázky zaměřené na pochopení smyslu textu a souhrnný písemný úkol. Čtení a Použití angličtiny je hodnoceno 40 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 30 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře.
Povinný úkol – na základě informací z daného textu kandidáti vypracují článek, zprávu, návrh nebo dopis; rozsah: 240-280 slov.
Výběr ze 4 úkolů. Rozsah: 280-320 slov. Na základě daného textu popisujícího určitou situaci kandidáti vypracují článek, dopis, návrh, zprávu nebo posudek. Poslední ze čtyř úkolů vychází z jedné ze dvou doporučených knih. U tohoto úkolu mají kandidáti na výběr ze tří možností: 5 (a), 5 (b) nebo 5 (c). Zadání může požadovat článek, esej, dopis, zprávu nebo posudek.
Psaní je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí. Kandidáti poslouchají text z něhož mají pochytit podstatu, detaily, pocit, názor, účel, konkrétní informace, hlavní myšlenky, postoje apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Poslech je hodnocen 20 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (16 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Tato část zkoušky je složena ze 3 částí. Kandidát hovoří sám, konverzuje se zkoušejícím a diskutuje s druhým kandidátem ve dvojici. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory na různá témata, samostatně mluvit, vyjadřovat myšlenky, účastnit se diskuse (návrhy, úvahy, souhlas/nesouhlas), srovnávat, hodnotit, činit rozhodnutí, rozvíjet dané téma. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů.

 

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušky CPE

Business English Certificates (BEC)

Dosáhnete praktických jazykových dovedností, které potřebujete ke kariéře v cizích zemích.

Nejbližší termíny:

 • Computer based 7.12. - Třinec
 • Computer based 7.12. - Pardubice
 • Computer based 7.12. - Mladá Boleslav
všechny termíny
Přípravné kurzy a materiály

Nevíte z jakých materiálů se nejlépe připravovat?

Pokud chcete výrazně zvýšit své šance na úspěch, doporučujeme navštívit některý z přípravných kurzů od vybraných partnerských škol:

Mezi nejoblíbenější přípravné materiály patří:

Preliminary

 • Business Benchmark – Intermediate
 • Business Preliminary 5 – Practice tests

Vantage

 • Business Benchmark –Upper Intermediate
 • Business Vantage 5 – Practice tests

Higher

 • Business Benchmark – Advanced
 • Business Higher 5 – Practice tests

 

Ukázkový test

Chcete si vyzkoušet test nanečisto?

Cambridge Enligsh nabízí přípravné testy zdarma na zkoušky BEC PreliminaryVantage a Higher.

Části zkoušky

Z jakých částí se zkouška skládá? Co mě čeká?

PRELIMINARY
ČTENÍ A PSANÍ (1 hodina A 30 minut)

Část zkoušky zaměřená na čtení obsahuje následující typy úkolů: výběr z několika možností, spojování několika variant, výběr z odpovědí pravda/nepravda/není uvedeno, doplňování vynechaného textu z více možností a vyplňování formuláře.

V části zaměřené na psaní kandidáti musí vypracovat dva písemné úkoly:

 • komunikace s kolegou nebo kolegy ve firmě ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o vzkaz, poznámku nebo e-mail
 • korespondence určená někomu mimo firmu (např. zákazníkovi nebo dodavateli) ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o dopis, fax nebo e-mail.

Čtení a psaní jsou hodnoceny 50 % z celkového počtu bodů (každá část 25 %).

POSLECH (40 minut)

Část zaměřená na poslech obsahuje čtyři úkoly (výběr z několika možností, doplňování vynechaného textu a vyplňování formuláře).Použité texty jsou monology i dialogy, včetně rozhovorů, diskusí, telefonických hovorů a vzkazů. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (CCA 12 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Část zkoušky zaměřená na mluvení má tři části. Každý kandidát hovoří sám, se zkoušejícím a s druhým kandidátem. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

VANTAGE
ČTENÍ (1 hodina)

Část zkoušky zaměřená na čtení se skládá z 5 pasáží představujících různé formy textu, např. články, zprávy, beletrie, reklamy, dopisy, vzkazy, katalogy atd. V každé pasáži může být k četbě zadán jeden delší text nebo dva kratší. Délka textu se pohybuje od 150 do 550 slov. Čtení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (45 minut)

V této části zkoušky musí kandidáti vypracovat dva písemné úkoly. Oba úkoly jsou povinné a mohou mít podobu některé z následujících forem textu:

 • komunikace s kolegou ohledně pracovní záležitosti, jako je např. vzkaz, poznámka nebo e-mail;
 • korespondence určená někomu mimo firmu (např. zákazníkovi nebo dodavateli) ohledně obchodní záležitosti, může se jednat o dopis, fax nebo e-mail;
 • zpráva neboli prezentace informací týkajících se konkrétního tématu nebo události;
 • návrh, který má podobný formát jako zpráva, avšak zaměřuje se na budoucnost a obsahuje doporučení či návrhy k diskusi.

Psaní je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze tří částí. U každé části kandidáti poslouchají text nebo texty z nahrávky a odpovídají na otázky (celkem 30). Odpovědi mají formu doplňování chybějícího textu, spojování několika variant a výběru z několika možností. Každou nahrávku kandidáti slyší dvakrát. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (CCA 14 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Část zkoušky zaměřená na mluvení se skládá ze tří částí. První část představuje rozhovor se zkoušejícím na obchodní téma. Druhou část představuje mini prezentace: kandidát si zvolí jedno ze 3 témat, má 1 minutu na přípravu a pak 1 minutu hovoří. Prezentace by rovněž měla reagovat na vystoupení druhého kandidáta. Třetí částí je diskuse s druhým kandidátem na obchodní téma. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory, používat srovnání, vyjádřit souhlas a nesouhlas. Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

HIGHER
ČTENÍ (1 hodina)

Čtení se skládá z šesti částí obsahujících různé typy textů a otázek. V každé části může být k četbě zadán jeden delší text nebo dva kratší vzájemně související texty. Úkoly zahrnují spojování několika variant, výběr z více možností, doplňování z více možností, doplňování bez možnosti výběru, editaci textu. Čtení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

PSANÍ (1 hodina a 10 minut)

V této části zkoušky musí kandidáti vypracovat dva písemné úkoly.
První část je povinná – krátká zpráva (vzkaz nebo e-mail) a vychází z určitých vstupních informací v podobě grafů nebo tabulek. Kandidát musí vypracovat text v délce 120–140 slov.
V druhé části si kandidát vybere jednu ze 3 možností: obchodní korespondence (dopis, fax nebo e-mail), zpráva nebo návrh (ve formě vzkazu nebo e-mailu). Ke každé otázce dostanou kandidáti vstupní informace, z nichž při vypracování textu vycházejí. Výsledný text by měl mít rozsah 200–250 slov.
Psaní je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze tří částí. Při každé z nich kandidáti poslouchají text nebo texty z nahrávky a odpovídají na otázky. Každou nahrávku kandidáti slyší dvakrát. Odpovědi mají formu doplňování chybějícího textu, spojování několika variant a výběru z několika možností. Kandidáti by měli být schopni zachytit podstatné či konkrétní informace, měli by umět identifikovat téma, kontext, účel, názor mluvčího atd. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

MLUVENÍ (CCA 16 minut VE DVOJICI KANDIDÁTŮ)

Část zkoušky zaměřená na mluvení se skládá ze tří částí. První část představuje rozhovor se zkoušejícím na řadu osobních a obchodních témat. Druhou část představuje mini prezentace na obchodní téma: kandidát si zvolí jedno ze 3 témat, má 1 minutu na přípravu a pak 1 minutu hovoří. Každý kandidát rovněž pokládá druhému kandidátovi po skončení jeho prezentace otázku. Třetí částí je diskuse s druhým kandidátem na dané obchodní téma – oba kandidáti by měli diskutovat o dané záležitosti a nalézt řešení. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory, srovnávat, vyjádřit souhlas a nesouhlas.
Mluvení je hodnoceno 25 % z celkového počtu bodů.

Chtěli byste znát více podrobností? Koukněte na detailní popis zkoušek BEC Preliminary, Vantage a Higher.
Cambridge Exams Center s.r.o., 2009 - 2023